Länkar

Förlago AB på Facebook

Förlago AB hemsida

Trexo på BoardGameGeek

Videobeskrivning av hur Trexo går till (Youtube)