Notation

Om man vill komma ihåg ett helt parti som spelats finns det ett sätt att skriva ner vilka rutor de olika brickorna lagts ut på, och i vilken ordning.

För att göra detta ska fungera måste rutorna ha olika beteckningar, vilket görs enligt metoden nedan:

  • Alla kolumner namnges från vänster till höger med bokstäver från A-J.
  • Alla rader namnges nedifrån och upp med siffror från 0 – 9.
    (Sett från spelaren som har X)

Notation 2

Rutorna får namnet av den kolumn och den rad som korsar dem, se exempel ovan.

När en bricka läggs ut beskrivs draget först med den ruta där X placeras och sedan med den där O placeras.

 

Test: Hur beskrivs dragen som är gjorda i exemplet nedan?
Test av notation

Test av notation

Svar: E6F6 / F5F4

Vill du notera ett helt parti kan du använda det här protokollet.