Om

TREXO är framtaget av Jan Åke Hansson och ges ut i Sverige av Förlago AB.

Förutom att vi nås via Förlagos mailadresser samt övriga kontaktuppgifter, nås TREXO-gruppen även på

reply @ trexogame.com