Regler

En utmaning på längden, bredden och höjden!

Försök få fem i rad av din symbol – vågrätt, lodrätt eller diagonalt. Men se upp!

Varje gång du spelar en bricka lägger du samtidigt ut din motståndares symbol.

Leder din motståndare och verkar omöjlig att stoppa? Då kan du bygga på höjden!

Lägg en ny bricka ovanpå två andra brickor, och den nya brickan ersätter de symboler

den läggs på. Ett enda välfunnet drag kan få ett parti att svänga.

TREXO har enkla regler men mycket taktik. Ett riktigt spännande spel för den

som gillar kluriga och strategiska spel.

Kompletta svenska regler