Varianter

Definition

Varianter är att man gör ändringar eller tillägg till ett spels normala regler för att få det roligare eller att passa spelupplevelsen.

 

Följande varianter på TREXO tycker vi är bra nog för att lista här:

 

1. Lagspel (förslag från Ola i Tomelilla)

Ett lag spelar X och ett lag spelar O. Tal, knuffar eller dylikt är inte tillåtet inom laget för att ge ledtrådar. Inom laget lägger spelare varannan gång (vid spel 2 mot 2), var tredje gång (vid spel 3 mot 3) o.s.v.

 

2. Konsultationsparti

Två lag spelar mot varandra och har möjlighet att diskutera vilka drag som ska göras. Det behöver inte vara lika många spelare i lagen. Detta sätt att spela kan t.ex. användas om flera spelare vill kunna möta en bättre spelare och hjälpas åt.

 

3. Spel på distans

Om spelarna inte befinner sig på samma plats går det att spela ett parti genom att de har ett spel vardera på den plats de befinner sig. Spelarna gör sitt drag på normalt och skickar sedan information om detta (se notation för beskrivning hur detta görs) via SMS, mail eller på annat sätt.

 

4. Tidsbegränsning

Om spelarna vill att spelet ska ta slut inom en bestämd tid är en lösning att använda en gammaldags schackklocka eller en app med motsvarande funktion. Ställ in den överenskomna tiden på klockan och börja spelet. När en spelare har gjort sitt drag stannar den sin klocka och startar motståndarens. Om en spelares tid tar slut innan partiet är avgjort på annat sätt så vinner motståndaren partiet.

 

5. Brädlöst (denna variant kan givetvis också spelas med bräde)

Det går alldeles utmärkt att spela ett parti Trexo även utan bräde.
Det som skiljer mot ett vanligt parti är dels att spelområdet avgränsas av t ex den bordsyta som finns tillgänglig, dels att alla brickor (utöver den första) som läggs på understa nivån måste placeras ortogonalt (d.v.s. lodrätt eller vågrätt) intill en annan bricka – då finns det inte någon risk att de hamnar på fel avstånd från varandra.

 

Skicka gärna era förslag till oss. Anser vi de är bra skrivs de in här.