TREXO i Polen / TREXO in Poland

I dagarna så har den polska versionen av TREXO släppts och vi hoppas på samma genomslagskraft där. Lycka till !

At the moment TREXO is being released in Poland and we hope for the same impact there. Good luck ! 

TREXO-låda i polsk version TREXO box in Polish version