TREXO upplaga 3 har anlänt

Denna upplaga är tänkt för spelmässan i Essen och de leveranser utanför Norden som vi hoppas blir resultatet av visningar och försäljningar där.

Språk : Engelska, Tyska, Franska och Svenska.